پیشرو، فناور، ارزش آفرین

گروه صنعتی آتام

عوامل مؤثر بر میزان تولید شیر

عوامل مؤثر بر میزان تولید شیر

1401/3/17

تغذیه صحیح، تولید شیر بیشتر هدف از تغذیه صحیح گاو شیری، تولید شیر بیشتر و حفظ سلامت دام است. سطح در

بیشتر بخوانید
دوره انتقال گاو شیری

دوره انتقال گاو شیری

1401/3/17

دوره انتقال گاوه شیری، بحرانی ترین دوره زندگی در زندگی گاو ماده، هیچ دوره ای بحرانی تر از دوره انتق

بیشتر بخوانید