پیشرو، فناور، ارزش آفرین

آرمین تجارت آیدین مهر

Armin Tejarat Aydin Mehr

سبد خرید
فارم پرورش مرغ گوشتی ارگانیک در کشور امریکا

فارم پرورش مرغ گوشتی ارگانیک در کشور امریکا

1400/5/17

ویدیوی آشنایی با فارم پرورش مرغ گوشتی بل اند ایوانز در امریکا بل اند ایوانز زنجیره کامل تولید گوشت

بیشتر بخوانید